Log in via Mijn NOVA of het sandwichmenu rechtsboven.

f logo RGB Blue 58

1971

De NOVA bestaat 40 jaar.

Dankzij forse subsidies kan de begroting van de NOVA volgens het 3-jarenplan groeien van f 135.000 naar f 161.000. Toch pakken er donkere financiële wolken samen, want de regering gaat bezuinigen en doet dat ook op de welzijnssector.

De clubs zijn nog altijd rechtstreeks lid van de NOVA, hoewel er ook al districten bestaan. Helaas is de belangstelling voor de NOVA-vergaderingen gering. Van de 105 filmclubs zijn er maar 26 aanwezig. Ook het innen van de NOVA-afdracht bij de clubs verloopt moeizaam. Ledenlijsten worden niet ingeleverd en er zijn regelmatig betalingsachterstanden. De contributie bedraagt f 15 per lid voor clubs en f 20 voor individuele leden.

Het verenigingsleven begint af te kalven en individuele leden worden door de clubs met archusogen bekeken. In enkele jaren tijd is het aantal clubleden gedaald van 2400 naar 2050. Het aantal individuele leden groeit. Hoewel individuele leden geen stemrecht hebben proberen ze wel in het NOVA-bestuur te gaan zitten. Blijkbaar is over de reglementen niet goed nagedacht.

  

Login

Hulp nodig bij inloggen?

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Lees meer
Noodzakelijk
Joomla
Accepteren
Afwijzen
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accepteren
Afwijzen