Log in via Mijn NOVA of het sandwichmenu rechtsboven.

f logo RGB Blue 58

 

De voorzitters van de regio's zitten in de Federatieraad. Deze raad is het beleidsbepalende orgaan van de NOVA. Daarnaast fungeert het ook als netwerk. Door onderlinge contacten en uitwisseling van ideeën en ervaring kunnen de regiobesturen hun werk voor de leden beter doen.

 

De NOVA heeft een aantal commissies. De leden van deze commissies voeren bepaalde taken uit. Zo is er een commissie fondsenwerving, die kennis verzamelt en subsidies aanvraagt voor NOVA-activiteiten.

De JCC zorgt voor alles rond juryleden, de commissie automatisering onderhoudt en ontwikkelt de website, de commissie educatie houdt zich bezig met de ontwikkeling van cursussen enz.

De commissieleden zetten zich in voor alle leden op directe dan wel indirecte wijze.

 

De NOVA heeft 8 leden, de regio's. Zij verzorgen de regiowedstrijden en andere festivals, cursussen e.d.

De regio's vormen de verbindende schakel tussen de clubs en ondersteunen clubbesturen met raad en daad.

 

Ongetwijfeld de belangrijkste functie van de NOVA is het netwerk. Door de Federatie NOVA staan zo'n 1600 leden met elkaar in contact via de website, nieuwsbrieven, gastsprekers, club- regionale en landelijke wedstrijden enz. Zonder dit netwerk is het nauwelijks mogelijk jezelf te ontwikkelen, tenzij je alle wielen zelf uitvindt. De NOVA biedt contact met andere filmers uit het hele land en zelfs internationaal.

 

De NOVA is in haar bestaan enkele keren flink gereorganiseerd. Op dit moment is de NOVA vooral een organisatie van aangesloten filmclubs. Door de maatschappelijke ontwikkeling naar meer individualiteit en de opkomst van internet en sociale media wordt het tijd meer een organisatie voor alle filmers te worden. Hoe dat vorm moet krijgen is nog een punt van discussie, maar de eerste stappen zijn gezet.

De NOVA wil ook besluitvaardig zijn. Daarom geeft de Federatieraad een mandaat aan het bestuur, zodat besluiten binnen de afspraken genomen kunnen worden zonder langdurig overleg.

Login

Hulp nodig bij inloggen?

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Lees meer
Noodzakelijk
Joomla
Accepteren
Afwijzen
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accepteren
Afwijzen