NOVA

Pijl

 inlogicoon

Log hier in.

zo26012020

Font Size

Cpanel

In verband met Europese privacywetgeving zijn artikelen met persoonsgegevens nu alleen nog beschikbaar voor NOVA-leden. Te denken valt aan festivalverslagen, uitslagen van filmfestivals, contactpersonen, films enz.

Log in om de volledige inhoud van de website te zien.

 1. Door het plaatsen van een bestelling verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.
 2. De door u bij bestelling opgegeven informatie wordt alleen gebruikt voor het organiseren van het festival en wordt na afloop vernietigd.
 3. U ontvangt per e-mail een bevestiging op het door u opgegeven e-mailadres. In deze e-mail staat nadere informatie m.b.t. de verdere afhandeling en betaling.
 4. Kaarten besteld binnen 1 week voor het festival kunnen aan de zaal tegen contante betaling worden afgehaald. 
 5. Uw bestelling is pas definitief nadat de betaling door ons is ontvangen.
 6. Betaling dient binnen 10 dagen na bestelling door ons te zijn ontvangen op nummer NL32 INGB 0004 9337 37 t.n.v. Audiovisuele Vereniging Oost (Voor bestellingen buiten Nederland: BIC is INGBNL2A). Vermeld als kenmerk: NFF2019.
 7. De bestelling vervalt als de betaling niet op tijd is ontvangen.
 8. Wordt uw film vertoond op het festival? Houd dan rekening met het volgende:
  -Per genomineerde film is gratis toegang tot de projectie op beide dagen beschikbaar voor één persoon.
  -Voor makers van meerdere films geldt dit recht éénmaal. Dit wordt bij bestelling in het te betalen bedrag verrekend.
  -Dit geldt alleen voor bestellingen via deze site.
 9. Bestellingen kunnen tot aan het festivalweekend worden geannuleerd. Gedane betalingen worden teruggestort. 
BASIC Globe Unica art01 logo web
korting