Moderniseren

 

De NOVA is in haar bestaan enkele keren flink gereorganiseerd. Op dit moment is de NOVA vooral een organisatie van aangesloten filmclubs. Door de maatschappelijke ontwikkeling naar meer individualiteit en de opkomst van internet en sociale media wordt het tijd meer een organisatie voor alle filmers te worden. Hoe dat vorm moet krijgen is nog een punt van discussie, maar de eerste stappen zijn gezet.

De NOVA wil ook besluitvaardig zijn. Daarom geeft de Federatieraad een mandaat aan het bestuur, zodat besluiten binnen de afspraken genomen kunnen worden zonder langdurig overleg.

© 2021 NOVA. Alle rechten voorbehouden. KVK: 40477773 - RABO Bank: NL36 RABO 0353 8218 45

Login

Let op. NOVA-leden kunnen hier inloggen!

Hulp nodig bij inloggen?