Beeld en Geluid

 

Beeld en Geluid is het Nederlandse audiovisuele archief. Er is veel kennis aanwezig over het bewaren en conserveren van films en er worden veel amateurfilms bewaard. Er zijn goede contacten met tussen Beeld en Geluid en de filmarchivaris van de NOVA.

© 2021 NOVA. Alle rechten voorbehouden. KVK: 40477773 - RABO Bank: NL36 RABO 0353 8218 45

Login

Let op. NOVA-leden kunnen hier inloggen!

Hulp nodig bij inloggen?