Activiteiten

 

De federatie NOVA doet die dingen die op regionaal of club niveau moeilijk of helemaal niet te verwezenlijken zijn als o.a.:

- bieden van opleidingmateriaal voor aangesloten clubs en hun leden;

- opleiden van docenten voor training van leden van aangesloten clubs;

- opleiden en bijscholen van juryleden voor de diverse filmfestivals voor amateurfilmers;

- beheer van een filmotheek met instructiefilms en amateurfilms;

- afkopen van BUMA rechten voor filmvertoning in verenigingsverband;

- onderhouden van contacten met landelijke organisaties op het gebied van ondersteuning van de amateur kunstbeoefening;

- organiseren van filmwedstrijden:

- De jaarlijkse Nationale wedstrijd voor amateurfilmers met als afsluiting het Nationaal NOVA Filmfestival

- Het NOVA Eén minuut Filmfestival;

- Het jongerenfestival.

- authorisatie en ondersteuning van door de regionale organisaties ad hoc of permanent georganiseerde filmmanifestaties.

De Regionale Organisaties doen op hun beurt weer datgene wat de aangesloten clubs
zelf niet of nauwelijks aankunnen:

- organisatie van de regionale voorjureringen voor de Nationale wedstrijd;

- organisatie van cursussen.

Bovendien resulteert de samenwerking van de filmclubs in een aangesloten organisatie tot onderling goede contacten, die kunnen resulteren in het onderling uitwisselen van filmprogramma’s en het attenderen op interessante sprekers.