1933

Dit jaar kenmerkt zich door groei. Zeven nieuwe afdeelingen werden lid en het aantal leden groeide tot zo'n 400. In Den Haag sloot de Haagse SmalfilmLiga zich aan. Deze filmclub werd eind jaren 80 opgeheven.

Er werden veel internationale contacten gelegd, maar er ontstonden ook wat conflicten binnen het bestuur, wat tot een wijziging in de bestuurssamenstelling leidde. De heer Knegt trad af als secretaris vanwege drukke werkzaamheden en werd opgevolgd door Jan Polak. Op 1 mei 1933 werd de heer Eulderink tot penningmeester benoemd. Kennelijk bemoeide Dick Knegt zich ook nog veel met financiële zaken, want hij wordt in het jaarverslag nog genoemd als voorganger van de heer Eulderink. Mannus Franken werd genoemd als algemeen commissaris.

Jan Polak lag al snel overhoop met de andere bestuursleden en trad weer af. Zijn functie werd tijdelijk waargenomen door voorzitter Leo Krijn totdat de heer A. F. E. Jansen uit Rotterdam secretaris werd.

Het filmarchief droeg de heer Mol over aan de heer Blok, die ook tweede voorzitter was.

 

© 2021 NOVA. Alle rechten voorbehouden. KVK: 40477773 - RABO Bank: NL36 RABO 0353 8218 45

Login

Let op. NOVA-leden kunnen hier inloggen!

Hulp nodig bij inloggen?