1949

Op 12 februari 1949 werd het besluit genomen de NSL te ontbinden.