NOVA

Pijl

 inlogicoon

Log hier in.

vr25092020

Font Size

Cpanel
Back Home Commissies Jury coördinatie commissie

Jury coördinatie commissie

Inleiding

Het beleidsplan 2015-2018 van de NOVA onderscheidt 5 kerngebieden. De commissie valt onder het kerngebied Kennis.

Samenstelling

De Jury Coördinatie Commissie bestaat uit de volgende personen:

 • Rob van Maanen
 • Hay Joosten
 • Niek Mannes, voorzitter, secretaris
 • Rik Kapoen, secretaris

Taken en bevoegdheden

 • De JCC komt indien nodig in vergadering bijeen.
 • De JCC zorgt voor één afgevaardigde tijdens de Federatieraad-vergaderingen en de Algemene Ledenvergaderingen van de NOVA.
 • Het werven, opleiden, trainen en toetsen van juryleden
 • Het werven en opleiden van jurysecretarissen
 • Het verzamelen en updaten van personalia + jury-CV van geaccordeerde juryleden
 • Het doorgeven van deze gegevens aan de NOVA-webmaster
 • Het organiseren van (ten minste) één jaarlijkse terugkomdag voor geaccordeerde juryleden
 • Het samenstellen van de juryteams voor de regionale-voorjureringen.
 • Het coördineren van de voorjureringen in de regio’s.
 • Er op toezien dat een jurylid bij voorkeur 1 x per seizoen jureert
 • Het samenstellen van de Selectiecommissie
 • Het organiseren van de bijeenkomst met de Selectiecommissie
 • Het programma samenstellen van de films voor de Selectiecommissie
 • Het samenstellen van een jury voor de jurering van de Finale-wedstrijd van de NOVA overeenkomstig het wedstrijdreglement.
 • Het adviseren van zaken die met jureren te maken hebben aan het NOVA-bestuur.