Log in via Mijn NOVA of het sandwichmenu rechtsboven.

1931-1949

Logo Nederlandsche Smalfilm Liga

1949-1963

Logo NOVA van 1949 tot 1963

1964-1980

NOVA logo 1964-1980

1980-nu

NOVA logo vanaf 1980

De geschiedenis van de NOVA

1949

De Nederlandse Organisatie van Amateur-filmclubs werd opgericht als opvolger van de NSL. Het was een nieuwe organisatievorm, waarbij zelfstandige filmclubs lid werden van de Federatie NOVA. Een complicerende factor was de toenmalige verenigingswet, die bepaalde dat een Federatie alleen uit koninklijk goedgekeurde verenigingen kon bestaan. Veel filmclubs hadden die niet. Officieel bestond de Federatie uit de koninklijk goedgekeurde verenigingen en de anderen sloten zich als groep aan. Het land werd verdeeld in een aantal districten. Het streven was om alle filmclubs van...
Read more

1952

De oudste filmclub van de NOVA, USA, bestond 20 jaar en vierde een groots opgezet jubileum. Ook de HAF, die zich bij het oprichten van de NOVA had aangesloten, wist wat feestvieren was.  
Read more

1954

Prins Bernard werd beschermheer van de NOVA.
Read more

1955

Het congres was het jaarlijkse hoogtepunt. Het was wat wij nu NOVA Film Festival noemen, maar tijdens het congres vond ook de jaarvergadering plaats. Het congres werd elk jaar door een andere filmclub georganiseerd. Inmiddels had de NOVA 31 aangesloten clubs met 800 leden en betaalde men een contributie van f 8,50. Een abonnement op Het Veerwerk was verplicht.  
Read more

1956

De NOVA groeide gestaag. In 1956 kwam het ledental voor het eerst boven de 1000.  
Read more

1957

Niet alleen de HAF wist hoe je een jubileum viert. De RSL kon er ook wat van en vierde haar 25 jarig bestaan.  
Read more

1959

Het lijfblad van de NOVA-leden, Het veerwerk, kreeg de naam Smalfilm. De NOVA benoemde ook haar eerste erelid, de heer J.A. Rodbard. Hij werd in 1947 secretaris en filmothecaris. In 1958 werd C. van Zoelen secretaris en een jaar later nam Karel van Rijsinge de functie van filmothecaris over. Karel van Rijsinge bleef 30 jaar lang filmothecaris en droeg zijn taak in 1989 over aan de huidige filmothecaris Ben Teeninga.
Read more

1960

Joop Pieëte werd secretaris van de NOVA. Hij was lid van de Leidse Smalfilmliga en een creatief fotograaf en filmer. Hij had de meest geavanceerde apparatuur, waaronder een 16 mm projector met dubbele spoelen. Hij richtte zijn eigen studio op en hield zich ook professioneel met fotografie en film bezig. Hij inspireerde ook professionele filmers als Nico Crama. Joop kreeg ook bekendheid met zijn foto's van kristallen en geavanceerde diaramashows met 6 projectoren en prachtige muziek. In de beelden kon je van...
Read more

1961

Op de jaarvergadering van de NOVA werden besluiten genomen door vertegenwoordigers van de aangesloten filmclubs. Het werd steeds moeilijker een goed contact tussen bestuur en clubs te houden. Veel clubs verzuimden om het bestuur te informeren of kwamen niet naar de vergaderingen. Het secretariaatswerk nam zulke vormen aan dat het geen vrijwilligerswerk meer was.  
Read more

1962

Joop Pieëte werd tot erelid van de NOVA benoemd op 20 januari 1962. Het secretariaat droeg hij over aan Jan Dekker, het oudste erelid van de huidige NOVA. Jan wilde het alleen doen als er een professionele secretaris kwam. Een interview met Jan Dekker is te zien in de NOVA-bioscoop. Dries Hendriks had al eerder voorstellen gedaan om districten in te voeren. Deze voorstellen werden aangenomen. Er was al sprake van districten, maar meer dan regionaal gegroepeerde clubs waren dat niet....
Read more

1963

J. van Eldik was sinds 1949 voorzitter van de NOVA en de twee jaar daarvoor vice-voorzitter. Hij vond het tijd worden om af te treden en werd door de Algemene Ledenvergadering tot erelid benoemd. Jan Vet volgde hem op en Dries Hendriks werd vicevoorzitter. Verder werd de Emile Brumsteedeprijs ingevoerd. Dit was een glazen plaquette, die jaarlijks werd uitgereikt aan de maker van de meest progressieve film. Emile Brumsteede, een zeer bekende filmer, die het boekje Afkijken is niet verboden schreef, overleed...
Read more

Login

Let op. NOVA-leden kunnen hier inloggen!

Hulp nodig bij inloggen?

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Lees meer
Noodzakelijk
Joomla
Accepteren
Afwijzen
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accepteren
Afwijzen