Log in via Mijn NOVA of het sandwichmenu rechtsboven.

f logo RGB Blue 58

1931-1949

Logo Nederlandsche Smalfilm Liga

1949-1963

Logo NOVA van 1949 tot 1963

1964-1980

NOVA logo 1964-1980

1980-nu

NOVA logo vanaf 1980

De geschiedenis van de NOVA

 

1964 is een topjaar voor de NOVA. Het Unicacongres wordt in Amsterdam georganiseerd. Secretaris Jan Dekker werkt zich drie slagen in de rondte voor de NOVA en neemt zelfs een secretaresse, mevrouw ...

De districten worden in het leven geroepen. Tot nu toe waren clubs rechtstreeks lid van de NOVA. De districten vormen een samenbundeling van clubs, die regionale activiteiten gaan organiseren.

De NOVA krijgt een forse financiële injectie (f 39000, dit zou vergeleken met nu € 75.000 zijn) van het ministerie van CRM, maar stelt als voorwaarde dat de NOVA individuele leden moet toelaten. ...

Tumult binnen de NOVA. Een al langer sluimerende onvrede explodeert. 9 Clubs uit het westen van het land protesteren heftig tegen het beleid van het NOVA-bestuur. Met name de heer Willems van de ...

Filmblad Smalfilm houdt op te bestaan. De NOVA besluit zelf een blad uit te geven met de naam Cineshot, omdat communicatie met de leden van essentieel belang is. Het blad wordt geheel door ...

De NOVA bestaat 40 jaar.

Dankzij forse subsidies kan de begroting van de NOVA volgens het 3-jarenplan groeien van f 135.000 naar f 161.000. Toch pakken er donkere financiële wolken samen, want de ...

De NOVA moet bezuinigen. In plaats van f 61.000 krijgt de NOVA "maar" f 42.636 van CRM. Omgerekend naar de euro's van nu zou dat nog altijd een jaloersmakende € 67.000 zijn.

Hoewel er veel geld omgaat binnen de NOVA blijven de financiën de gemoederen bezig houden.

Inmiddels is een kwart van de leden individueel lid. Er zijn 79 clubs met 1413 leden en ongeveer 400 ...

De NOVA groeit nog steeds, maar dan vooral in financiële zin. De begroting van 1974 gaat uit van f 233.500 aan uitgaven en in 1976 zelfs f 247.000.

Het ledental bereikt een dramatisch dieptepunt ...

Er is nogal wat kritiek op Cineshot, waar NOVA-leden een verplicht abonnement op hebben. Het wordt niet als een volwaardig filmblad gezien. Het is dan ook een hele opgave om een filmblad in eigen ...

Na 13 jaar is het weer zover: Unica in Nederland en wel in Maastricht. Het organiserend team wordt gevormd door de ervaren krachten achter de Limburgse Smalfilm Dagen.

De NOVA contributie reist ...

Het aantal clubleden is in enkele jaren hard werken weer teruggebracht op het oude niveau (2300 in 99 clubs), maar inmiddels zijn er ook nog 2200 individuele leden, waardoor er in totaal 4500 filmers ...

De NOVA groeit. Inmiddels zijn er 109 clubs lid. Er wordt besloten het district Oost te splitsen in Oost en Midden Nederland, want de regio wordt te groot. De contributie stijgt naar f 40 per jaar. ...

Er wordt besloten in het vervolg tenminste één film van ieder district toe te laten tot het NOVA Filmfestival, dat toen NOVA-manifestatie heette.

Er gaan enorme bedragen om binnen de NOVA. ...

Login

Hulp nodig bij inloggen?

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Lees meer
Noodzakelijk
Joomla
Accepteren
Afwijzen
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accepteren
Afwijzen