Log in via Mijn NOVA of het sandwichmenu rechtsboven.

1931-1949

Logo Nederlandsche Smalfilm Liga

1949-1963

Logo NOVA van 1949 tot 1963

1964-1980

NOVA logo 1964-1980

1980-nu

NOVA logo vanaf 1980

De geschiedenis van de NOVA

 

1964

1964 is een topjaar voor de NOVA. Het Unicacongres wordt in Amsterdam georganiseerd. Secretaris Jan Dekker werkt zich drie slagen in de rondte voor de NOVA en neemt zelfs een secretaresse, mevrouw C.J. Berg in dienst voor halve dagen. Het secretariaat hield zich soms bezig met activiteiten, waar wij nu niet meer aan zouden beginnen. Zo werden er 2000 handgeschreven nieuwjaarswensen naar de leden en contacten in het buitenland gestuurd. Het reglement van de Nationale wedstrijd werd gestensild en per post naar...
Read more

1965

De districten worden in het leven geroepen. Tot nu toe waren clubs rechtstreeks lid van de NOVA. De districten vormen een samenbundeling van clubs, die regionale activiteiten gaan organiseren.
Read more

1966

De NOVA krijgt een forse financiële injectie (f 39000, dit zou vergeleken met nu € 75.000 zijn) van het ministerie van CRM, maar stelt als voorwaarde dat de NOVA individuele leden moet toelaten. Dit voorstel wordt aangenomen. Individuele leden betalen f 25 per jaar en krijgen bijna dezelfde rechten als clubs, behalve stemrecht.  
Read more

1968

Tumult binnen de NOVA. Een al langer sluimerende onvrede explodeert. 9 Clubs uit het westen van het land protesteren heftig tegen het beleid van het NOVA-bestuur. Met name de heer Willems van de Haagse Smalfilm Liga trok stevig van leer. Voor het bestuur was dit een bittere pil, temeer daar ze enorm veel werk verzetten en de NOVA er zo'n 800 leden bij had gekregen in de afgelopen jaren. De NOVA wijzigde de statuten, zodat individuele leden konden worden toegelaten. Er...
Read more

1970

Filmblad Smalfilm houdt op te bestaan. De NOVA besluit zelf een blad uit te geven met de naam Cineshot, omdat communicatie met de leden van essentieel belang is. Het blad wordt geheel door vrijwilligers in hun vrije tijd gemaakt. De helft van de redactie bestaat uit individuele NOVA-leden en dat leidt niet altijd tot even positieve artikelen over de NOVA. De contributie wordt met f 5 verhoogd naar f 15 per lid. (Nu zou dat ruim € 28 zijn) Dit is...
Read more

1971

De NOVA bestaat 40 jaar. Dankzij forse subsidies kan de begroting van de NOVA volgens het 3-jarenplan groeien van f 135.000 naar f 161.000. Toch pakken er donkere financiële wolken samen, want de regering gaat bezuinigen en doet dat ook op de welzijnssector. De clubs zijn nog altijd rechtstreeks lid van de NOVA, hoewel er ook al districten bestaan. Helaas is de belangstelling voor de NOVA-vergaderingen gering. Van de 105 filmclubs zijn er maar 26 aanwezig. Ook het innen van de NOVA-afdracht...
Read more

1972

De NOVA moet bezuinigen. In plaats van f 61.000 krijgt de NOVA "maar" f 42.636 van CRM. Omgerekend naar de euro's van nu zou dat nog altijd een jaloersmakende € 67.000 zijn. Dankzij aanpassingen (het bestuur stelde een contributieverhoging van f 5,-- voor) kan het mededelingenblad van de NOVA, Cineshot, blijven bestaan. Er wordt ook werk gemaakt van het zoeken naar adverteerders en ledenwerving. Verder wordt er een filmcursus ontwikkeld, die in Cineshot verschijnt en er worden instructiefilms gemaakt. Er is veel...
Read more

1973

Hoewel er veel geld omgaat binnen de NOVA blijven de financiën de gemoederen bezig houden. Inmiddels is een kwart van de leden individueel lid. Er zijn 79 clubs met 1413 leden en ongeveer 400 individuele leden. Zij zijn echter niet betrokken bij het wel en wee van de NOVA, doen niet mee aan festivals en hebben onderling geen contact met elkaar. De NOVA moet dan ook een Federatie van amateurfilmers zijn en niet zozeer van amateurfilmclubs. Toch blijken ook veel clubs niet hard...
Read more

1974

De NOVA groeit nog steeds, maar dan vooral in financiële zin. De begroting van 1974 gaat uit van f 233.500 aan uitgaven en in 1976 zelfs f 247.000. Het ledental bereikt een dramatisch dieptepunt van 900 leden. Het aantal individuele leden stijgt echter snel. Er wordt hard gewerkt aan ledenwerving door cursussen voor beginners te organiseren en deze bekendheid te geven via fotozaken en kranten. Een statutenwijziging wordt voorgesteld zodat individuele leden ook zeggenschap krijgen. Tot nu toe was het stemrecht voorbehouden aan...
Read more

1975

Er is nogal wat kritiek op Cineshot, waar NOVA-leden een verplicht abonnement op hebben. Het wordt niet als een volwaardig filmblad gezien. Het is dan ook een hele opgave om een filmblad in eigen beheer met vrijwilligers te maken. In 1975 verschijnt de opvolger, Filmbeeld, dat eveneens door de NOVA wordt verzorgd, maar door een uitgever wordt verspreid. Een abonnement kost echter ruim het dubbele van Cineshot, dat f 9 per jaar kostte. Iedereen filmt inmiddels. Er zijn zo'n 500.000 Nederlanders...
Read more

1977

Na 13 jaar is het weer zover: Unica in Nederland en wel in Maastricht. Het organiserend team wordt gevormd door de ervaren krachten achter de Limburgse Smalfilm Dagen. De NOVA contributie reist intussen aardig de pan uit. In 1975 was dit f 28, waarbij men ook Filmbeeld kreeg. Een jaar later kwam daar f 5 bij en in 1977 nog eens f 3. Uit de ledenvergadering kwam zelfs het voorstel de contributie naar f 40 te verhogen. f 36  zou nu...
Read more

1978

Het aantal clubleden is in enkele jaren hard werken weer teruggebracht op het oude niveau (2300 in 99 clubs), maar inmiddels zijn er ook nog 2200 individuele leden, waardoor er in totaal 4500 filmers bij de NOVA zijn aangesloten. Het bestuur komt om in het werk. Secretaresse Mary de Klerk, de latere echtgenoot van Jan Dekker) kan het werk nauwelijks aan. Het jaarverslag geeft een goed inzicht in de vele activiteiten, die het NOVA-bestuur uitvoert onder voorzitterschap van Jan Dekker. De NOVA...
Read more

1979

De NOVA groeit. Inmiddels zijn er 109 clubs lid. Er wordt besloten het district Oost te splitsen in Oost en Midden Nederland, want de regio wordt te groot. De contributie stijgt naar f 40 per jaar. Dat zou met het prijspijl van 2012 € 37 zijn. Het secretariaat draait op volle toeren en verstuurt meer dan 9000 poststukken. De NOVA besluit individuele leden toe te laten. De naam wordt veranderd in Nederlandse Organisatie Van Amateurfilmers. Nederland wint de prijs voor het interessantste...
Read more

1980

Er wordt besloten in het vervolg tenminste één film van ieder district toe te laten tot het NOVA Filmfestival, dat toen NOVA-manifestatie heette. Er gaan enorme bedragen om binnen de NOVA. Economisch gaat het niet goed in Nederland en dat wordt gemerkt. Filmbeeld kost teveel. De kosten van het drukken, redactie, advertenties werven en overige kosten komen op bijna f 209.000 en levert maar f 195.000 op. Mary de Klerk en een deeltijdassistente staan voor f 52.580 bruto op de payroll. De...
Read more

Login

Let op. NOVA-leden kunnen hier inloggen!

Hulp nodig bij inloggen?

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Lees meer
Noodzakelijk
Joomla
Accepteren
Afwijzen
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accepteren
Afwijzen