Log in via Mijn NOVA of het sandwichmenu rechtsboven.

1931-1949

Logo Nederlandsche Smalfilm Liga

1949-1963

Logo NOVA van 1949 tot 1963

1964-1980

NOVA logo 1964-1980

1980-nu

NOVA logo vanaf 1980

De geschiedenis van de NOVA

 

1981 NOVA 50 jaar

De ledenvergadering verloopt zonder problemen. Er was al een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor activiteiten in NOVA-verband. Nu komt er een gunstig geprijsde apparatuurverzekering. De NOVA krijgt een nieuw logo.    
Read more

1982

De NOVA is in geldnood. Het feestgedruis van het 50-jarig bestaan is nog nauwelijks verstomd of de financiële problemen van de NOVA komen boven water. Er wordt een bestemmingsfonds opgericht om geld te verzamelen. Al snel is er 8000 gulden opgehaald, maar er is meer nodig. Er worden certificaten van 25 en 100 gulden uitgegeven. Eind 1982 is er bijna 50.000 gulden opgehaald met schenkingen, certificaten en een loterij. Het jaarverslag spreekt boekdelen. Het negatieve eigen vermogen was in 1981 bijna 224.000 gulden,...
Read more

1983

De NOVA organiseert een heus symposium in de Jaarbeurs in Utrecht. De centrale vraag is of video de smalfilm gaat verdringen. De conclusie was dat smalfilm naast video zal blijven bestaan, aangezien dit ook met andere ontwikkelingen zo gegaan is. Radio is bijvoorbeeld blijven bestaan toen de televisie kwam. Het jaarverslag meldt een aantal mijlpalen: Wim Oosterman maakt na 10 jaar voorzitterschap plaats voor Phine van der Velden. De NOVA Manifestatie is een hele happening met veel bezoekers. Er worden 42 films vertoond,...
Read more

1984

De economische situatie is in Nederland minder rooskleurig dan voorheen. De roep om de NOVA te herstructureren en daarmee goedkoper te maken, klinkt steeds luider. Al enkele jaren wordt erover nagedacht, maar op 12 mei 1984 wordt een voorstel aangenomen door de ledenvergadering, die enkele veranderingen voorstelt: A. Alle filmclubs, aangesloten bij de NOVA, of filmclubs, die zich willen aansluiten, betalen aan de NOVA een contributie, afhankelijk van het totaal aantal clubleden. (Voor 1985 wordt hierbij gedacht aan een bedrag van ƒ10...
Read more

1985

In samenwerking met Agfa wordt opnieuw een familiedag georganiseerd, dit keer in Rotterdam. Filmbeeld, het blad van de NOVA, houdt op te bestaan. Er zijn honderden individuele leden, die worden ondergebracht in de NOIA, een soort district voor individuele filmers. Op 20 november 1985 worden de nieuwe statuten geldig, die ook vandaag nog actueel zijn. De naam wordt veranderd in de huidige naam Nederlandse Organisatie Van Audiovisuele amateurs. De NOVA is nu een federatie, waar de districten, die tegenwoordig regio's heten, lid van...
Read more

1986

Op de NOVA Manifestatie is een nieuwe manier van waarderen ingevoerd. Tot die tijd was er het 10-best systeem. De juryleden hadden gedurende de eerste 10 films niets (althans zo leek het voor het publiek) te doen, want de eerste 10 films hadden bij het begin van het festival alle balletjes achter de titel staan. Pas bij de elfde film begon het. Als die film door een jurylid beter werd gevonden dan de slechtste van de al vertoonde 10 films, dan haalde...
Read more

1988

Het stormt weer bij de NOVA. De LOVA besluit haar lidmaatschap van de NOVA op te zeggen. De LOVA vreest een teruggang naar vroeger tijden, waarbij de kosten de pan uit rijzen en accepteert geen contributieverhoging. De NOVA kampt met een sterke terugloop van het aantal leden en te hoge kosten.  
Read more

1990

Dit is het jaar waarin grote veranderingen plaatsvinden. Er komt een nieuw bestuur en de LOVA wordt weer lid. NH`63 overweegt hetzelfde te doen. Daar staat tegenover dat Zeeland de NOVA verlaat. Het nieuwe bestuur bestaat deels uit de huidige ereleden Arie de Jong, Jan Essing en Piet van Eerden. Er wordt een nieuw beleidsplan gemaakt, dat heden ten dage nog actueel zou kunnen zijn. De NOVA heeft nog maar 2100 leden en de contributie is f 8,50 per lid. Er gaapt...
Read more

1991

De Nationale NOVA Manifestatie, die tegenwoordig NOVA Filmfestival heet, is jarenlang in De Reehorst in Ede gehouden. Nu wordt weer teruggekeerd naar een rondreizende manifestatie, waarbij een regio de organisatie op zich neemt. De eerste manifestatie nieuwe, of eigenlijk oude stijl, is in De Maaspoort in Venlo en wordt door de het jaar ervoor toegetreden LOVA georganiseerd. Op 1 juli 1991 sluit NH`63 zich weer aan bij de NOVA en fuseert met AV Noord-West. NH`63 is daarmee meteen de regio met...
Read more

1992

De NOVA ontving jarenlang een forse subsidie van het ministerie van OCW. Die subsidie wordt gestopt. De Stichting Beeldende Amateurkunst springt in het ontstane financiële gat en subsidieert de NOVA Manifestatie met een deel van het werkbudget.
Read more

1993

Het gaat weer beter met de NOVA. Nu zijn er 120 clubs bij de NOVA aangesloten met in totaal 2400 leden. Videofilmen is in opkomst en dat vertaalt zich in een toename van het aantal leden. Ben Teeninga volgt Karel van Rijsinge op als filmothecaris. Deze functie bekleedt hij nog altijd. De filmotheek bevat inmiddels zo'n 500 films.
Read more

1996

De NOVA organiseert het Unica-festival in Almelo. Samen met het SBA is een subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van OCW, die daar positief op reageerde. Het Prins Bernardfonds en bedrijven leverden ook een bijdrage voor de organisatie van het festival.    
Read more

1997

De NOVA betreedt een nieuw tijdperk: De eerste website gaat online.  
Read more

2000

Het Unicafestival in 1996 was een perfect georganiseerd festival. In 2000 werd dat nog eens dunnetjes overgedaan. Communicatie met de leden valt niet mee nu er geen eigen blad meer is. Ter vervanging wordt NOVAcom in het leven geroepen. Dit is een e-mailnieuwsbrief, die naar de regiobesturen wordt gestuurd, die deze weer onder de clubs dienen te verspreiden, waarna uiteindelijk de leden bereikt kunnen worden. Het aantal leden groeit weer fors en is inmiddels op 3100 aangekomen. Er zijn nu 138 clubs...
Read more

2010

De communicatie met de leden blijft een probleem. De NOVA heeft de beschikking over enkele pagina's in Video Emotion, tegenwoordig Digital Movie, maar niet alle leden hebben een abonnement op dit blad. NOVAcom leidt een moeizaam bestaan omdat het doorsturen naar de leden maar deels gebeurt. Het wordt dus tijd voor een moderne aanpak. Het plan wordt gelanceerd een nieuwe website te maken, waar ook de regio's op vertegenwoordigd zijn. Huib Steenkuijl, toen secretaris, is de drijvende kracht achter dit ambitieuze...
Read more

2012

Een mijlpaal: De NOVA wint de Hogenbijlprijs, een geldprijs van 15.000 euro, een oorkonde en een kunstwerk. Dit bedrag geeft de NOVA vleugels, want hiermee kunnen bijzondere projecten voor jeugd en educatie worden ontwikkeld. Het hoogtepunt wat betreft ledental is inmiddels gepasseerd. Vergrijzing begint zijn tol te eisen en het ledental zakt gestaag. De regio's ZH I en ZH II werken al jaren samen en besluiten in december 2012 samen te gaan onder de naam ZH`12.    
Read more

2014

Op 15 november 2014 wordt aan Henk van de Meeberg de Hogenbijlprijs uitgereikt van 15.000 euro. Henk heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de amateurfilmer als lid van de JCC, voorzitter van zijn filmclub en initiatiefnemer van o.a. een reeks filmtrainingen bij ZH`12. Henk besluit de helft van de geldprijs in het Henk van de Meebergfonds te storten. De NOVA kan hieruit educatieve activiteiten financieren. Daarmee is de financiële situatie in enkele jaren tijd enorm verbeterd.
Read more

2015

Het Hogenbijlfonds reikt de Hogenbijlprijs uit aan Stichting WilleWurk van Auke de Witte. Zijn films zijn vaak Friestalig en van hoge kwaliteit. Over de film Bak is zelfs een boek geschreven. In augustus 2015 werd de film vertoond in het Filmhuis Kollum. Bak is gebaseerd op een Friestalige thriller van dezelfde schrijver als het boek over de film. José Bibián zorgde met zijn film Haat ervoor dat Nederland voor het eerst sinds de geschiedenis van de World Minute Movie Cup deze...
Read more

2018

Het Hogenbijlfonds reikt de Hogenbijlprijs uit aan Franka Stas. Franka is enthousiast amateurfilmer en heeft diverse fraaie documentaires gemaakt. Daarnaast ontwikkelde zij het vak film tot examenvak op de school, waar zij les gaf. Haar docentenervaring kwam goed van pas binnen de commissie educatie. Binnen UNICA heeft ze jeugd in haar portefeuille. Franka schonk haar geldprijs aan UNICA 2019 voor de financiering van de jongerenworkshop.             Jongeren Studio Beilen ontving een stimuleringsprijs. De filmclub Beilen is de drijvende kracht achter de jongerenwerkplaats.
Read more

2019

Dit was het jaar van het UNICA-festival in Hotel Theater Figi te Zeist. Na jaren van voorbereidingen en de constante spanning of het wel goed kwam met de financiering ging het dan toch gebeuren. Het werd een festival met een spectaculaire opening: Een fraaie lasershow. Dit was bij UNICA nog nooit vertoond. Er was een uitstekende jongerenworkshop, bijna alle regio's presenteerden zich met een lokale specialiteit en er waren natuurlijk films. Nederland behaalde voor het eerst sinds jaren weer een gouden medaille (de...
Read more

2020

Het begon allemaal in december 2019 in het Chinese Wuhan. Er waren berichten over een nieuw virus, maar toen dacht men nog dat het allemaal wel mee zou vallen en de kans dat het Europa zou bereiken werd als klein ingeschat. Dat bleek er flink naast te zitten. Buitenlanders vertrokken uit China en verspreidden het coronavirus zo over de hele wereld. Het bleek te gaan om een virus, die in ernstige gevallen de dood tot gevolg kon hebben. Een remedie...
Read more

2021

In januari 2021 begonnen de vaccinaties tegen het coronavirus en werden de maatregelen langzaamaan versoepeld. Bovendien hielp de zomer ook een handje. De verwachting was dat in september iedereen gevaccineerd was. Het NOVA-festival zou dus gewoon kunnen plaatsvinden. Het moest een groots festival worden, want de NOVA bestond 90 jaar en we wilden de makers van het festival 2020 de gelegenheid geven hun film te vertonen. Het NOVA filmfestival werd dan ook in twee zalen tegelijk gehouden in Hotel Theater Figi. De...
Read more

Login

Let op. NOVA-leden kunnen hier inloggen!

Hulp nodig bij inloggen?

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Lees meer
Noodzakelijk
Joomla
Accepteren
Afwijzen
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accepteren
Afwijzen