Log in via Mijn NOVA of het sandwichmenu rechtsboven.

f logo RGB Blue 58

NOVA Nieuws

Piet van Eerden is overleden

Piet van Eerden web

Met pijn in het hart moeten wij u mededelen dat zondag 28 februari onze erevoorzitter en vele jaren lang de drijvende kracht achter de NOVA, Piet van Eerden, na een vervelend ziekbed in het ziekenhuis is overleden in het bijzijn van zijn vrouw Ellen. Zijn gezondheid liet de laatste jaren steeds meer te wensen over, maar toch komt dit nog onverwacht. Wij allen zullen hem bijzonder missen als vriend, filmer en om zijn jarenlange ervaring en kennis op het gebied van videofilmen. Wij wensen zijn familieleden en vrienden veel sterkte bij de verwerking van dit grote verlies. Piet was 84 jaar oud.

Namens het bestuur van de NOVA
Kees Tervoort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De absolute grootmeester van het Nederlandse amateurfilmen en onze erevoorzitter, Piet van Eerden, is ons ontvallen. De jarenlange strijd tegen zijn steeds brozer wordende gezondheid en tegen zijn lichaam, dat hem steeds meer in de steek liet, heeft hij, tijdens een ziekenhuisopname, uiteindelijk toch moeten opgeven. Onvoorstelbaar, eigenlijk, want Piet gaf nooit op!

Piet is zo lang als hij kon al zijn activiteiten blijven voortzetten. Hij bleef tot begin 2020 voorzitter van Videofilmers Velsen. Hij bleef tot de laatste KLAP van 2019 redacteur van ons regioblad en ook tot begin vorig jaar de coördinator van onze rondreisjury, het in heel Nederland unieke instituut dat hij oprichtte in 1972 en dat hij met veel trots sindsdien heeft geleid.

De waarde die Piet heeft gehad voor Videofilmers Velsen, voor NH’63 en voor de NOVA kan niet overschat worden. Niet alleen was hij, korter of langer, voorzitter van al deze verenigingen maar de hoeveelheid taken die hij daarbij op zich nam, ging de “normale” hoeveelheid van elke voorzitter verre te boven. Hij was lid van diverse commissies van de NOVA, de oprichter en eerste voorzitter van de Jury Coördinatie Commissie (JCC), jurylid, en docent bij vele cursussen, op allerlei gebied. Hij organiseerde de NH’63-Filmfestivals en stond daarbij tevens op het podium als presentator. Hij was redacteur van Beeldspraak, het blad van Videofilmers Velsen, en van onze KLAP, en als er niet genoeg kopij was dan schreef hij de bladen gewoon zelf vol. Bovendien was Piet extreem goed in het oplossen van een crisis. Hij zorgde ervoor dat onze regio fuseerde met de toenmalige NOVA-regio “West 1”, zodat we toen ook lid werden van de NOVA en het huidige NH’63 ontstond. Toen het voortbestaan van de NOVA in 2011, Piet was toen al geen voorzitter meer, door een bestuurscrisis ernstig in gevaar was, heeft Piet, tijdens een festival, eigenhandig vijf NOVA-leden (waaronder ondergetekende) in het nekvel gepakt en bij elkaar gezet. Hij vertelde ons simpelweg dat wij met ons vijven het nieuwe NOVA-bestuur zouden vormen en dat hij binnen het uur de functieverdeling verwachtte. Uiteraard was er niemand die het waagde om te weigeren of Piet tegen te spreken. We kunnen zo doorgaan en nog talloze voorbeelden opnoemen, maar hoe we het ook zouden proberen, volledig zou het nooit worden.

Laten we vooral ook niet vergeten dat Piet een vooraanstaand filmer was. Wie herinnert zich niet de jubileumfilm van NH’63 “Jessica” waarvoor hij het scenario schreef, de productie deed en de regie in handen had. De première in De Nieuwe Slof in Beverwijk trok meer dan 500 (vijfhonderd!) bezoekers. “Schaduw van het verleden”, “Pseudo”, “De lege spiegel” en “Het witte huis” zijn daarnaast slechts enkele van de vele tientallen mooie en succesvolle films die Piet geproduceerd heeft, waarmee hij lokaal, regionaal, nationaal en zelfs internationaal vele prijzen heeft ontvangen.

Piet van Eerden is onvervangbaar als filmer, organisator en vraagbaak en wij zullen hem verschrikkelijk missen als vriend. Maar zolang hij voortleeft in onze herinnering is Piet van Eerden niet echt dood.

Kees Tervoort

Namens het NH’63-bestuur

Login

Hulp nodig bij inloggen?

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Lees meer
Noodzakelijk
Joomla
Accepteren
Afwijzen
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accepteren
Afwijzen