Log in via Mijn NOVA of het sandwichmenu rechtsboven.

NOVA geschiedenis

1931-1949

Logo Nederlandsche Smalfilm Liga

1949-1963

Logo NOVA van 1949 tot 1963

1964-1980

NOVA logo 1964-1980

1980-nu

NOVA logo vanaf 1980

Arie de Jong heeft veel informatie verzameld, die in zijn archiefwebsite te vinden is.

Deze vereniging was de voorganger van de NOVA.

1931

Op 19 december 1931 werd de Nederlandsche SmalfilmLiga opgericht in hotel Americain in Amsterdam. Het heuglijke nieuws werd o.a. bekend gemaakt in het Eindhovensch Dagblad van 23 december 1931. De initiatiefnemers waren Mannus Franken, Leo Krijn en Dick Boer. De laatste is bij velen bekend vanwege zijn boeken over amateurfilmen. Het eerste bestuur bestond uit: Leo R. Krijn, voorzitterLeo Blok, tweede voorzitterDick Knegt, secretarisDick Boer, tweede secretarisMannus Franken, penningmeesterJ.C. Mol, commissaris F Eulderink, commissaris De eerste filmothecaris was J.C. Mol. Hij hield zich ook...
Read more

1932

De kersverse Nederlandsche SmalfilmLiga had ambitie. Meteen in het eerste jaar van haar bestaan werd het 2e Concours International du Meilleur Film d´ Amateur in Amsterdam georganiseerd. Later werd dit het Unica festival. Later bleek dat dit een financieel debacle werd, waarvoor de NSL nog lang heeft moeten bloeden. Er werden 24 films uit 9 landen ingezonden en door een internationale jury beoordeeld.De eerste prijs in de categorie documentaire was voor A. Carré en S.M. Scheffer, beiden lid van de afdeeling Rotterdam,...
Read more

1933

Dit jaar kenmerkt zich door groei. Zeven nieuwe afdeelingen werden lid en het aantal leden groeide tot zo'n 400. In Den Haag sloot de Haagse SmalfilmLiga zich aan. Deze filmclub werd eind jaren 80 opgeheven. Er werden veel internationale contacten gelegd, maar er ontstonden ook wat conflicten binnen het bestuur, wat tot een wijziging in de bestuurssamenstelling leidde. De heer Knegt trad af als secretaris vanwege drukke werkzaamheden en werd opgevolgd door Jan Polak. Op 1 mei 1933 werd de heer...
Read more

1934

Met het aantreden van de heer Jansen werd de jonge vereniging goed op poten gezet. Na enkele jaren van onstuimige groei werd het tijd voor professionalisering. De heer Polak kreeg nog een sneer in het jaarverslag, want kennelijk had hij de boel verwaarloosd. Eind 1934 worden nieuwe statuten vastgesteld en koninklijke goedkeuring aangevraagd. Het uitlenen van films blijkt problematisch. Aangezien film duur was en het maken van kopieën zeker zo duur, had de maker alleen een origineel, dat hij om begrijpelijke redenen...
Read more

1935

1936: 5 jaar NS

De Nederlandsche SmalfilmLiga viert haar 5 jarig bestaan. Lees alles over dit feest op het archiefwebsite.
Read more

1937

Op het derde Internationale Congres werd besloten de Unica op te richten. Het was nog geen federatie in officiële zin, want hier zaten juridische problemen aan. Het eerste congres werd in 1935 gehouden. De landen die deelnamen aan het concours international vaardigden vertegenwoordigers af. Op het congres werden organisatorische zaken besproken.
Read more

1938

De NSL schonk een wisselprijs aan Unica voor de beste film van het festival. De prijs werd echter niet door een Nederlandse filmer gewonnen. De Unica zorgde ook voor ophef. De heren Klijn, Mol en Blok wilden aftreden, omdat de organisatie van het Unica festival in Wenen was overgenomen door de Duitsers na de bezetting van Oostenrijk. Zij wilden daarom niet deelnemen aan het festival, maar de andere bestuursleden waren het daar niet mee eens. In het jaarverslag 1938 op de archiefwebsite...
Read more

1939

De oologsdreiging ging ook aan de NSL niet voorbij. Een aantal leden werden gemobiliseerd en buiten filmen werd aan banden gelegd. images/nieuws/NOVA_80_jaar/1939.pdf|width:800
Read more

1940

 Blijkbaar tot ieders verrassing breekt in mei 1940 de oorlog uit. Toen de bezetting eenmaal een feit was probeerde men zo goed en zo kwaad als het ging de vereniging draaiende te houden. Er trad op 26 juli 1940 een foto- en filmverbod in werking, dus werden de films binnen gemaakt. Internationale contacten waren nauwelijks mogelijk. In Het Veerwerk probeerde men zoveel mogelijk van de nood een deugd te maken, maar dat was een naïeve gedachte. images/nieuws/NOVA_80_jaar/1940.pdf|width:800 In 1980 werd ook al met...
Read more

1941

 Filmmateriaal en apparatuur werden schaarser en er was een foto- en filmverbod. Een aantal leden moest door de omstandigheden gedwongen afhaken, maar er kwamen ook nieuwe leden bij, waardoor het ledental toch nog 15 % steeg. Vier bestuursleden legden hun functie neer. Om vooral het secretariële werk voort te zetten werd een betaalde administratieve kracht ingezet. Tijdens de jaarvergadering van 1942 waren er 9 kandidaten voor een bestuursfunctie. Het 10 jarig bestaan werd niet gevierd. De heer Knegt stichtte met enkele anderen...
Read more

1942

Na de jaarvergadering van 1942 werd het stil rond de NSL. In het verslag wordt melding gemaakt van ingrijpen door de NSB, waarbij de bezittingen van de vereniging werden geconfiskeerd. In september 1942 werd in Het Veerwerk bekend gemaakt dat het bestuur was afgezet. images/nieuws/NOVA_80_jaar/oorlog.pdf|width:850
Read more

1943

De vrijheid van de amateurfilmer werd fors ingeperkt. Het werd verboden om onderwerpen te filmen, die met verkeer te maken hadden. Een fietser op een dijk, een auto in een straat, het was allemaal verboden. Degenen die toch nog wilden filmen deden dat dan ook vooral binnenshuis. Een filmvertoning werd een Kafkaïaanse nachtmerrie. Films moesten vooraf worden gemeld door een volledig ingevuld formulier en de film moest gekeurd worden. Er moest een bord op de deur waarop stond dat het verboden...
Read more

1945

De oorlog heeft ook onder leden van de NSL slachtoffers gemaakt. Oud-voorzitter Leo Krijn was van Joodse komaf en werd door de Nazi's vermoord. Ook verschillende andere filmers hebben de oorlog niet overleefd en stierven in concentratiekampen of door gevechten. Dick Boer werd gearresteerd, maar na enkele dagen verhoren weer vrijgelaten vanwege gebrek aan bewijs. Na de bevrijding werd de draad weer opgepakt. In hotel Americain, waar de NSL werd opgericht, werd op 6 oktober 1945 een vergadering belegd. Het aantal leden...
Read more

1947

Na de bevrijding deed het bestuur van de NSL verwoede pogingen de draad van voor de oorlog weer op te pakken, maar dat bleek heel moeilijk. Velen hadden andere dingen aan hun hoofd. Ze hadden familieleden verloren, er was geen geld meer en filmmateriaal was nauwelijks verkrijgbaar. De NSB-ers H.J. van Oostveen (voorzitter), W.J.J.Noordijk (secretaris) en K. Taede van der Plaats (penningmeester) hadden in 1942 het bestuur overgenomen. Ook Kleinstra en J.B.Broekhuis (Hoofd van de dienst pers en propaganda) werden genoemd....
Read more

1948

Eindelijk weer vooruitgang. De leden brachten ruim f 300 bij elkaar voor het opzetten van een filmotheek. Hiermee konden kopieën worden gemaakt van films van leden. Het was dus niet meer nodig dat leden hun origineel uit handen gaven voor projectie. Met een extra inzameling en een donatie kwam het startkapitaal voor het fonds op f 667,75.
Read more

1949

Op 12 februari 1949 werd het besluit genomen de NSL te ontbinden.
Read more

Login

Let op. NOVA-leden kunnen hier inloggen!

Hulp nodig bij inloggen?

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Lees meer
Noodzakelijk
Joomla
Accepteren
Afwijzen
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accepteren
Afwijzen