Log in via Mijn NOVA of het sandwichmenu rechtsboven.

f logo RGB Blue 58

Wat doet de NOVA?

 

Veel mensen in Nederland bezitten een videocamera en leggen regelmatig voor hen belangrijke gebeurtenissen vast. De meeste filmers maken voor eigen genoegen een pretentieloze film en daar is niets mis mee.

DSC00202Daarnaast zijn er filmers die méér van hun product willen maken. Zij proberen een zo mooi mogelijk beeld te krijgen, een goed verhaal te bedenken en een geluidsband samen te stellen. Zij worden lid van een plaatselijke videoclub om hun hobby samen met anderen te delen en te leren hoe hun films verbeterd kunnen worden. Die filmclubs zijn lid van regionale verenigingen en die vormen samen weer een nationale organisatie: de Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs (NOVA). Daarmee is duidelijk wat de bedoeling is van de NOVA: de videohobby te bevorderen zodat de leden tot steeds betere prestaties komen en vooral steeds meer plezier aan hun hobby beleven.

De NOVA is voor én van de niet-professionele filmers en kent geen beroepsmedewerkers. Alle activiteiten worden gedaan door vrijwilligers.

 

kaart van nederland250

De NOVA is een federatie van regio´s.

Als u lid wilt worden kunt u zich aanmelden bij een aangesloten filmclub of een regio.

De kosten variëren per club en regio.

Contactgegevens kunt u vinden via het kaartje hiernaast.

Klik op de gewenste regio en u komt op de website van de betreffende regio. Daar vindt u contactgegevens van zowel de regio als de aangesloten filmclubs.

Als u geen lid wilt worden van een club of regio kunt u ervoor kiezen lid te worden van CineNOVA. CineNOVA organiseert online activiteiten en is aangesloten bij de NOVA. Zo bent u toch NOVA-lid.

 

 

De NOVA is een federatieve koepelorganisatie die de belangen behartigt van niet-professionele filmers.

De NOVA heeft acht leden, de regionale organisaties.

Onze regio's

De regionale organisaties zijn vertegenwoordigd in de federatieraad, het beleidsbepalend orgaan van de federatie.

Het bestuur van de NOVA is belast met de dagelijkse leiding van de federatie en met de uitvoering van het beleid van de federatieraad.

Het bestuur wordt bij de uitvoering terzijde gestaan door een aantal commissies en werkgroepen.

Videoclubs zijn lid van de regionale organisatie. In de clubs vinden we de filmers.

 

logo-nsl031Op 19 december 1931 is de Nederlandsche SmalfilmLiga opgericht. Op 12 februari 1949 werd deze landelijke vereniging weliswaar officieel ontbonden, maar in feite voortgezet onder de nieuwe naam Nederlandse Organisatie Van Amateurfilmclubs, afgekort NOVA.

In 1965 werden “districten” ingevoerd, bestaande uit een bundeling van filmclubs in een bepaald geografisch gebied.

In 1979 werd de naam van de NOVA veranderd in Nederlandse Organisatie Van Amateurfilmers.

In 1985 werd de naam nog eenmaal veranderd en wel in Nederlandse Organisatie Van Audiovisuele Amateurs.

logo-nova049De ruim 80 jarige historie is vastgelegd in archieven. Veel informatie is online beschikbaar gemaakt door Arie de Jong. U kunt ook op deze website veel lezen over de geschiedenis.

 

De federatie NOVA doet die dingen die op regionaal of club niveau moeilijk of helemaal niet te verwezenlijken zijn als o.a.:

- bieden van opleidingmateriaal voor aangesloten clubs en hun leden;

- opleiden van docenten voor training van leden van aangesloten clubs;

- opleiden en bijscholen van juryleden voor de diverse filmfestivals voor amateurfilmers;

- beheer van een filmotheek met instructiefilms en amateurfilms;

- afkopen van BUMA rechten voor filmvertoning in verenigingsverband;

- onderhouden van contacten met landelijke organisaties op het gebied van ondersteuning van de amateur kunstbeoefening;

- organiseren van filmwedstrijden:

- De jaarlijkse Nationale wedstrijd voor amateurfilmers met als afsluiting het Nationaal NOVA Filmfestival

- Het NOVA Eén minuut Filmfestival;

- Het jongerenfestival.

- authorisatie en ondersteuning van door de regionale organisaties ad hoc of permanent georganiseerde filmmanifestaties.

De Regionale Organisaties doen op hun beurt weer datgene wat de aangesloten clubs
zelf niet of nauwelijks aankunnen:

- organisatie van de regionale voorjureringen voor de Nationale wedstrijd;

- organisatie van cursussen.

Bovendien resulteert de samenwerking van de filmclubs in een aangesloten organisatie tot onderling goede contacten, die kunnen resulteren in het onderling uitwisselen van filmprogramma’s en het attenderen op interessante sprekers.

Login

Hulp nodig bij inloggen?

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Lees meer
Noodzakelijk
Joomla
Accepteren
Afwijzen
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accepteren
Afwijzen