Log in via Mijn NOVA of het sandwichmenu rechtsboven.

f logo RGB Blue 58

 

Er is een aantal NOVA-geaccordeerde juryleden. Zij mogen films jureren op regionaal en landelijk niveau. Tijdens de regiowedstrijden schrijven zij van alle films juryrapporten of er wordt een live juryverslag op video gemaakt. De maker krijgt zo inzicht in de kwaliteit van zijn film. De juryleden worden door de Jury Coördinatie Commissie evenwichtig over de regiowedstrijden verdeeld.

Enkele docenten van de JCC geven jurytrainingen voor clubjury's. Zo wordt bevordert dat het oordeel van een jurylid evenwichtig is en het jurylid de juiste argumenten kan aanvoeren.

 

Er is een boekje met DVD samengesteld over de documentaire film. Aan de hand van filmfragmenten, die van films van eigen leden afkomstig zijn, worden diverse onderwerpen behandeld.

Het eerste deel is uitverkocht. Er wordt aan een vervolg gewerkt over de speelfilm.

 

Onder onze leden bevinden zich zeer ervaren filmers, die bereid zijn hun kennis te delen met anderen. Zij hebben vaak films vertoond op landelijke wedstrijden. Op de website is een lijst van NOVA-docenten aanwezig, die alleen beschikbaar is na inloggen. Ga naar Educatie, docenten. Clubs kunnen deze personen uitnodigen voor het verzorgen van een clubavond, een hele dag of zelf complete projecten. Op deze manier wordt de kennis van de topfilmers ook bereikbaar voor andere clubleden.

Wie zelf een interessante avond kan verzorgen kan zich aanmelden als gastspreker. Log in en ga naar Educatie, Docenten, Aanmelden als NOVA-docent.

 

Onder de leden is veel filmische kennis aanwezig. Daarnaast is er veel te vinden op internet en in boeken.

De kunst van het filmen is echter niet iets dat je zomaar onder de knie hebt.

De commissie educatie heeft daarom de NOVA-academie ontwikkeld. Ervaren NOVA-leden delen hun kennis en vaardigheden met anderen, die dit weer kunnen overbrengen naar hun clubleden.

Er worden modules ontwikkeld, die bestaan uit een korte film, een instructiedocument met lesstof voor de docent en een workshop.

 

De NOVA beschikt over een grote collectie prijswinnende films. Helaas zijn veel films van voor de oorlog verloren gegaan, maar de oudste film dateert van 1934.

De films kunnen door de leden voor een klein bedrag worden gehuurd. Het bekijken van deze films en het bespreken is een zeer leerzame ervaring.

Jaarlijks worden een aantal oude films gedigitaliseerd. Zo blijven de films behouden voor de toekomst en zijn ze met moderne middelen te vertonen.

In de loop der jaren is er ook veel geschreven over de activiteiten van de NOVA. Deze informatie is allemaal digitaal beschikbaar gemaakt en is te vinden op de archiefwebsite.

Foto's van de festivals worden de laatste jaren bewaard. Er is echter nog een heleboel materiaal bij de leden. Het is een wens belangrijke historische foto's te verzamelen.

 

De NOVA zorgt dat juryleden hun taak zo goed mogelijk kunnen uitvoeren door het organiseren van trainingen.

Elk jaar komen de NOVA-geaccordeerde juryleden bij elkaar om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van jureren te bespreken en te oefenen met het jureren van films.

Daarnaast worden er jurytrainingen gegeven aan mensen, die het jureren willen gaan doen. De tweedaagse training wordt afgesloten met een toets. Alleen degenen, die de toets goed doorstaan mogen dan op regionaal en landelijk niveau jureren.

Juryvoorzitters zijn apart getraind. Dit zijn de meest ervaren juryleden.

Login

Hulp nodig bij inloggen?

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Lees meer
Noodzakelijk
Joomla
Accepteren
Afwijzen
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accepteren
Afwijzen